VELKOMMEN!

Pædagogisk Kognitiv Dynamisk Udredning

og Vurdering af Talblindhed.

e-mail: steen.polk@pm.me 

5900 Rudkøbing 


Afdækning af forudsætninger for de læringsmæssige kompetencer der ligger til grund for god undervisning

og læring. Vi undersøger elever på alle klassetrin i skolen incl. børnehaveklassen, samt elever/voksne der har afsluttet folkeskolen. 

  1.  

Der skal holdes fokus på det eleven er god til.

Med en Pædagogisk Kognitiv Vurdering finder vi hurtigt og præcist den indgangsvinkelt til elevens bedste læringsveje.

Det er ikke kun godt for eleven, men også lærerne og forældre får måske et helt andet billede af eleven og en indsigt i, hvilke styrkeområder eleven besidder.

Vi vil derfor have lettere ved at ændre vores pædagogiske praksis i forhold til eleven.

Det gør godt for os som de pædagogisk ansvarlige i undervisningen og det gør godt for eleven.

og så er det altså slet ikke så svært

Vi skal lære fra små  - start så tidligt som muligt 

Det er vigtigt, at vi allerede i før skolealderen er vidende om sprogets udvikling - matematiske begreber og benyttelse af disse, samt tænkning, strategier og hukommelse